This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Long quy cõng con Lam Ngọc giúp thăng quan, tiến chức H064

lq-lam-ngoc-cong-con-nho-h064 1,836,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Long quy (rùa đầu rồng) cõng con lớn đá lam ngọc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 17cm x 10cm x 11.7cm + Khối lượng: 1.35kg + Ý nghĩa: hóa giải tam sát, trấn trạch hưng gia, hóa giải chỗ ngồi, chỗ

Long quy cõng con Lam Ngọc giúp công việc ổn định, lâu dài H028

lq-lam-ngoc-cong-con-lon-h028 4,080,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Long quy (rùa đầu rồng) cõng con lớn đá lam ngọc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 23cm x 17cm x 18cm + Khối lượng: 5.1kg + Ý nghĩa: hóa giải tam sát, trấn trạch hưng gia, hóa giải chỗ ngồi, chỗ

Long quy Lam Ngọc cõng con trấn trạch hưng gia, trừ tà HM077

long-quy-cong-con-hm077-02 1,836,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Long quy (rùa đầu rồng) cõng con lớn đá lam ngọc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 17cm x 10cm x 11.7cm + Khối lượng: 1.35kg + Ý nghĩa: hóa giải tam sát, trấn trạch hưng gia, hóa giải chỗ ngồi, chỗ

Long Quy Hoàng Long giúp trấn trạch, hóa giải tam sát H032

h032-long-quy-hoang-long-2 1,224,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: long quy ( rùa đầu rồng) đá Hoàng Long vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 7cm x 5cm x 20cm + Khối lượng: 200gr + Ý nghĩa: Biểu tượng công việc kiên trì bền bỉ, trấn trạch, hóa giải tam sát,

Long quy hắc ngà lớn giúp trấn trạch, hưng gia HM078

hm078-long-quy-thach-anh-den-1 4,488,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Rùa đầu rồng (long quy) đá hắc ngà (thạch anh đen) (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 13cm x 9.5cm x 11cm + Khối lượng: 1.1kg + Ý nghĩa: Biểu tượng công việc kiên trì bền bỉ, trấn trạch, hóa giải tam

Long quy cõng con bảo trợ sức khỏe, tiền tài M037

long-quy-lam-ngoc-cong-con-m033 1,632,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Long quy (rùa đầu rồng) cõng rùa đá Lam Ngọc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 18cm x 10cm x 12cm + Khối lượng: 1.3kg + Ý nghĩa: trấn trạch hưng gia, bảo trợ sức khỏe, hóa giải thị phi tiểu nhân,

Long quy cõng lửa tiền kiên trì bền bỉ trong công việc HM124

hm124-long-quy-nha-lua 2,244,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: long quy ( rùa đầu rồng) đá Lam Ngọc xanh cõng lửa tiền (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 19cm x 10cm x 20cm. + Khối lượng: 1.7kg + Ý nghĩa: Biểu tượng công việc kiên trì bền bỉ, trấn trạch, hóa

Long quy cõng như ý trấn trạch hưng gia, trấn trạch D126-1

d126-1-long-quy-nhu-y-1 674,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Long quy (rùa đầu rồng) cõng gậy như ý nhỏ, đồng nguyên chất (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 7,5cm x 5cm x 7,5cm + Khối lượng: 0.3kg + Ý nghĩa: hóa giải tam sát, trấn trạch hưng gia, hóa giải chỗ

Rùa Đầu Rồng – Tượng Rùa Đầu Rồng – Rùa Đầu Rồng Phong Thủy